Aksa Moskee | Stichting Milli Görüs Dordrecht

+31 (0)78 6316358  info@aksamoskee.nl

Het primaire doel van onze stichting is het in stand houden van de gebedsruimte.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de moskee niet alleen door Turkse moslims wordt bezocht maar ook onderdak biedt aan moslims uit bijvoorbeeld Marokko, Somalie en Afganistan.

Daarnaast streven we er naar om de Turkse en Nederlandse bevolking in Krispijn zoveel mogelijk bij elkaar te brengen om zo een brug te slaan naar participatie en acceptatie binnen beide groepen. Om dit te realiseren ontwikkelt  het bestuur verschillende projecten en activiteiten. Hierbij valt te denken aan:

  • Onderhouden van het pand;
  • Verzorgen van gebedsdiensten;
  • Verzorgen van Koran- en Godsdienstlessen;
  • Huiswerkbegeleiding door erkende docenten;
  • Deelnemen aan wijk overleggen en Gemeente initiatieven;
  • Organiseren van open dagen;
  • Organiseren van excursies voor scholen (Basisschool tot HBO);
  • Organiseren van Fancy Fair dagen om de buurtbewoners dichter bij elkaar te krijgen;
  • Bevorderen van maatschappelijke en politieke participatie;
  • Behandelen van maatschappelijke vraagstukken;

Meer informatie over onze stichting kunt u terugvinden onder menu-item activiteitenboekje aan de rechterkant.